Week van de Ondernemers bij ING

De duurzame toekomst door de bril van Carlo Mylle (bestuurder Mydibel), Frederik Vroman (Sales & Business Development Manager Sioen Industries) en Nicolas Bearelle (CEO Re-Vive) tijdens het ondernemersgesprek op de Week van de Ondernemers bij ING. Onze ondernemerstoekomst is 100% duurzaam te zijn. Bij Mydibel betekent dit, de aardappel 100% benutten door de reststromen om te zetten in biogas om in eigen behoefte elektriciteit en warmte te voorzien en met een biologische meststof als bijproduct, Myfert.