'De aardappelsector moet zich verdedigen' - Interview Marc Van Herreweghe

Woensdag 25 juli 2018 - Niels van der Boom

Marc van Herreweghe, CEO van de fritesproducent Mydibel, is sinds juli de voorzitter van branchevereniging Belgapom. De organisatie heeft grote uitdagingen in het verschiet, want de fritessector wordt getroffen door marktprotectionisme. Dichter bij huis werken de verwerkers, samen met de sector, aan een brancheorganisatie.

U bent nu 1 jaar CEO van het Belgische Mydibel Group. Was u toe aan een extra uitdaging?
"De rol van CEO bij Mydibel is (voor alle duidelijkheid) een fulltime job, maar het is belangrijk om additionele mandaten te overwegen in raden van bestuur. Ik heb op internationaal vlak gewerkt voor diverse multinationals en ben al meer dan 10 jaar actief met het invullen van mandaten in raden van bestuur; zowel in binnen- als buitenland. Dit heeft het grote voordeel dat je leert om vanuit een ander standpunt naar uitdagingen te kijken, met als gevolg dat je het eigen bedrijf met een bredere kijk kunt aansturen. De mogelijkheid om voorzitter te worden van Belgapom is zeer verrijkend, omdat we naar de volledige sector kijken."

Hoe is het om aan het hoofd te staan van een branchevereniging die 1 van de snelst groeiende Belgische en Europese industrieën is?
"Enorm boeiend en verrijkend! We staan aan het begin van een technologische revolutie. De vierde revolutie zal (zoals de vorige 3 revoluties) voor fundamentele veranderingen zorgen in de manier waarop we leven, met elkaar omgaan en werken. Het is belangrijk om gebruik te maken van technologische middelen, om data te integreren en via die integratie automatisch informatie te genereren die ons toelaat beslissingen te nemen. Zo stemmen we de aardappelsector beter op elkaar af, wat iedereen ten goede komt. We moeten zorgen dat we leren hoe andere vergelijkbare sectoren met deze revolutie omgaan en vermijden dat we het wiel opnieuw uitvinden."

We staan aan het begin van een revolutie

Wat verwacht u de komende jaren van de Belgische aardappelindustrie?
"De sector moet meer dan ooit zijn belangen verdedigen. Ons land heeft een ideale bodem en klimaat voor de aardappelteelt. De groei van de verwerking (tot een toonaangevende speler) zet ons voor tal van uitdagingen; denk aan de gevolgen van de klimaatverandering, de toenemende druk van ziekten en plagen en de beschikbaarheid van arbeid. Echter, ook de vraag naar steeds duurzamere productie, de druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende marktprotectie die de handel voor grote uitdagingen plaatst, spelen mee."

Is de toenemende marktprotectie agendaonderwerp nummer 1 bij Belgapom?
"Ja. Vrije handel is cruciaal en ingrepen om dit te verhinderen leidt tot problemen. Protectionisme, vaak op basis van irrationele argumenten, zorgt dat de consument het slachtoffer wordt. We zien dat tegenmaatregelen de lokale economie verstoren, wat impact heeft op de belastingbetaler. Zie maar hoe de Verenigde Staten (VS) overheidsmiddelen naar de landbouw pompt. Samen met de Europese federatie EUPPA zorgt Belgapom ervoor dat de Europese Commissie kennis heeft van het misbruik van anti-dumpinginstrumenten. Het is zinvol om de wederkerigheid van handelsovereenkomsten te benadrukken. Dit gebeurt misschien onvoldoende, net zoals dat de aardappelketen in tal van landen meehelpt om lokale productie te steunen. Ik denk daarbij aan projecten van de Belgische NGO Trias in Ecuador en Peru, die ook door Belgische organisaties en bedrijven gesteund werden."

Welke andere onderwerpen ziet u als speerpunt voor Belgapom?
"Zoals gezegd is het belangrijk voor de sector om zijn belangen verdedigen. Eén van de uitdagingen is om 1 brancheorganisatie voor aardappelen op te richten. Het is de taak van Belgapom om deze (samen met de keten) op te richten, via een samenwerking met onze nationale en Europese organisaties. De Europese sector ziet grote uitdagingen op zich afkomen. Het kan toch niet dat initiatieven om op een efficiënte manier meer en betere aardappelen te telen, afgestraft worden omdat de vrije markt daardoor in een negatieve spiraal terecht kan komen. Dit is de grote uitdaging van morgen en die kunnen we enkel aanpakken door de ganse keten te betrekken. De brancheorganisatie kan een spreekbuis zijn naar de overheid. Zelfs de ondersteuning van principes van vrije handel kan een aandachtspunt zijn."

Verandert de rol van Belgapom met de komst van 1 brancheorganisatie?
"Belgapom heeft zich de voorbije jaren ingezet om leden ten dienste te zijn; zowel de handel, versmarkt, pootgoedhandel, export als verwerking. Dit blijft onze prioriteit. De ingezette inspanning om onderzoek en ontwikkelingsprojecten op te zetten of mee te steunen, dient verder uitgebouwd te worden. Ook de campagne om Belgische frites wereldwijd op de kaart te zetten blijft belangrijk, net als het organiseren van de beurs 'Interpom Primeurs'. Belgapom wil meebouwen aan het grotere netwerk van de aardappelketen op nationaal, Europees en mondiaal vlak."

De Europese aardappelwereld bevindt zich in een uitzonderlijke positie door de droogte. Hoe staat Belgapom in deze kwestie?
"Het standpunt van Belgapom is als volgt: de actuele problemen zijn er vooral bij vroege aardappelen. Voor bewaaraardappelen is het te vroeg om een definitieve uitspraak te doen. Zolang het aardappelloof groen is, kan er nog groei optreden. We verwachten dat hoge rendementen uitgesloten zijn. Anderzijds is Fontane in ons land uitgegroeid tot het belangrijkste ras; die is vrij droogteresistent. Alles hangt af van wanneer het begint te regenen, voordat we definitief uitspraken doen. Belgapom en zijn bedrijven zijn van oordeel dat de gesloten overeenkomsten moeten worden nagekomen door teler en afnemer. Voor de toekomst biedt een brancheorganisatie de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te onderzoeken."

Bron : Boerenbusiness.nl