Focus op kwaliteit

De consumptiepatronen in de wereld veranderen met steeds veeleisender en bezorgder wordende regelgevers en consumenten: naast een gevoel van verantwoordelijkheid en een groeiend streven naar traceerbaarheid zijn voedselveiligheid en -kwaliteit centrale aandachtspunten geworden.

Om aan de verwachtingen van klanten en consumenten te kunnen voldoen, streeft Mydibel naar doelstellingen en evaluatiecriteria die jaarlijks worden herzien.

Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit wordt gehandhaafd en voortdurend wordt verbeterd, zowel voor het brede assortiment (gesneden, pureespecialiteiten, hash browns en gedehydrateerde aardappelproducten) als voor de diensten die door alle werknemers van het bedrijf worden geleverd.

Van de keuze van de grondstof tot het in de handel brengen van het eindproduct, via de verwerkings-, verpakkings- en distributiefasen: tijdens elke stap worden er regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Hendrik Van Houcke staat aan het hoofd van de kwaliteitsafdeling die werd ingedeeld in twee takken: Controles en Audits. Hendrik vertegenwoordigt de Kwaliteitsafdeling bij het Directiecomité en zorgt ervoor dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.