icon-blog Farming 2 apr '16

De vroege oogst in een notendop

 

WAAROM EEN VROEGE OOGST?
Aardappelen een jaar lang zo bewaren dat ze geschikt blijven voor verwerking is een hele uitdaging. Met de komst van vroege rassen en dankzij de continue evoluties op het vlak van bewaring is er veel veranderd.

 

Over het algemeen kunnen we twee verschillende plantperiodes onderscheiden (timing afhankelijk van variëteit en het weer):
Half maart tot half april: planten vroege aardappelen.
Half april tot hald mei: planten bewaaraardappelen.
Vroege aardappelrassen hebben minder groeidagen nodig dan late rassen (min. 90 t.o.v. min. 120) waardoor ze sneller kunnen geoogst worden. Op die manier doet Mydibel er alles aan om zijn klanten het hele jaar door eersteklas aardappelproducten te bieden.

 

HOE PLANTEN? 

Bij het aanplanten van vroege aardappelen zijn de volgende factoren van belang:
- Weersomstandigheden: de temperaturen zijn optimaal vanaf 10 à 12 °C. Worden de pootaardappelen in te koude grond geplant dan kunnen ze niet vlot kiemen en wortels vormen, wat kan leiden tot groeiachterstand en rotting van het pootgoed.

- Structuur: de bodem moet in goede staat zijn, niet te nat en niet te droog, zodat men de akkers optimaal kan bewerken. Te natte omstandigheden zorgen voor structuurbederf, wat groeiachterstand en een lage opbrengst kan veroorzaken.

- Grond: vroege aardappelen worden geplant in zandgronden – die warmen sneller op dan kleigronden waardoor ze al vroeg op het jaar een ideale voedingsbodem vormen voor de aardappelen.

- Rugopbouw: een correcte afstelling van de pootmachine én een goede bodemstructuur (niet te nat, niet te droog) garanderen een goede rugopbouw. Bij een minder goede rugopbouw en/of plantdiepte kan er meer bovengroei zijn. De aardappelen komen dan bloot te liggen en kunnen onder invloed van zonlicht een groene verkleuring vertonen, waardoor ze niet geschikt zijn voor verwerking.

 

OOGSTGARANTIES?

Vroege aardappelen worden gewoonlijk geoogst van half juli tot eind augustus. In die periode komen de aardappelen dus rechtstreeks van het veld. Ze worden op vrachtwagens geladen, bij Mydibel geleverd en onmiddellijk verwerkt (in tegenstelling tot de aardappelen van de bewaaroogst).
Het weer maakt of kraakt de oogst. Al levert de landbouwer zeer veel inspanningen om de best mogelijke vroege aardappel af te leveren (bemesting, onkruid- en ziektebestrijding, etc.) en gebeurt het aanplanten in de meest optimale omstandigheden, de aardappelteelt blijft in de eerste plaats afhankelijk van de grillen van de natuur en het weer.