De aardappel is nog niet klaar met het onthullen van al zijn geheimen - het Peluval project

Zoals u ongetwijfeld weet, zet Mydibel zich al van bij het begin in voor een beleid van duurzame ontwikkeling. Zo hebben wij reeds geïnvesteerd in een station voor de vorming van biogas om zo energie te winnen uit ons organisch productieafval.

Het is in deze context dat ons bedrijf dit beleid wenst voort te zetten en eveneens uit te breiden. Zo is ook het PELUVAL-project ontstaan. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met verschillende Belgische wetenschappelijke en technische partners.

Dit project had als doel een natuurlijk extract te verkrijgen uit aardappelschil met een toepassing in de bescherming van aardappelgewassen.

Er werd al aangetoond dat bepaalde moleculen (glycoalkaloïden), aanwezig in aardappelschil, biocide werking hebben (fungicide = parasitaire schimmels, nematicide = tegen wormen, enz.) en daarom interessant zijn op verschillende vlakken.

De eerste fase van het project was het bepalen van een ​​methode voor extractie en concentratie van deze interessante moleculen. De tweede fase bestond erin de biocide activiteit van de extracten aan te tonen door het uitvoeren van proeven op drie belangrijke ziekteverwekkers in aardappelen en op verschillende plagen aanwezig op grote culturen.

Helaas zijn de resultaten verdeeld: de testen op ziekteverwekkers waren zeer overtuigend (remming van ziekten met lage dosis). Dit was echter niet het geval bij het bestrijden van plagen, zelfs niet met een grote concentratie van het extract.

Hoewel dit idee niet succesvol was, zet Mydibel zich verder in voor het verkennen van innovatieve manieren om aardappelen duurzaam te gebruiken en voor het creëren van een virtueuze cirkel waarin de hele keten, van veld tot vork, positief bijdraagt tot het behoud van ons milieu.