icon-blog Factory 29 nov '21

Circulaire economie op zijn best bij Mydibel

Liefde voor aardappelen is … zorg dragen voor de natuur. De Mydibel-familie hecht het grootste belang aan die gedachte en benoemt haar groene filosofie onder het ‘Green Factory’-label. Een van de belangrijkste stappen was de bouw van een eigen energiecentrale. Die wordt gevoed door een vergister die biogas produceert uit het zetmeelrijke afvalwater. De nevenstromen van het productieproces moeten dus niet worden afgevoerd maar worden ter plaatse verwerkt tot groene energie (elektriciteit en warmte). Mydibel draait zo voor 100% op groene energie. Dat proces levert een interessant bijproduct: een meststof « Myfert »   dat wordt gebruikt om het aardappelveld opnieuw te bemesten. Op die manier is de groene cirkel rond.

 

                                            

 

1 | De volgroeide aardappelen worden gerooid en aangevoerd bij de Mydibel fabriek.

2 | De aardappelen worden gewassen en gesorteerd om verwerkt te worden tot frietjes of andere aardappelproducten.

3 | De nevenstromen van de productie worden niet als afval weggevoerd maar verwerkt op de eigen Green Factory site (reductie van 1.341.375 kg CO2-uitstoot / 5.110 minder vrachtwagensop de baan).

4 | Uit de vergisting van het zetmeelrijke afval ontstaat biogas. De Green Factory site bestaat uit 2 vergisters en 6 biogasmotoren en een waterzuiveringsinstallatie.

5 | Het biogas wordt door de biogasmotoren omgezet tot groene energie (elektriciteit + stoom + warm water).

6 | Mydibel en Gramybel genereren 85% van hun elektriciteitsbehoeften, de resterende 15% groene stroom wordt van het net gekocht. Zodra alle biogasmotoren draaien, is bijna 90% van de opgewekte elektriciteit gebaseerd op hernieuwbare bronnen (biogas en zonnepanelen).

7 | De restanten van het biovergistingsproces (digestaat Myfert) is de perfecte meststof om aardappelvelden of andere gewassen te bemesten, rijk aan fosfaat, stikstof en kalium. 

8 | Het afvalwater uit productie en de aardappelwasserij wordt gezuiverd op de Green Factory site en daarna opnieuw gebruikt in het productieproces.