CIPC verbod: Mydibel gaat samen met zijn landbouwpartners de uitdaging aan

Vanaf 8 oktober 2020 is het gebruik van de werkzame stof Chlorpropham (CIPC) als kiemremmer voor aardappelen in alle lidstaten van de EU strikt verboden. Met dit besluit van de Europese Commissie wordt het debat over de gezondheidsrisico's van deze molecule afgesloten.

Dit verbod verlaagt de maximumwaarde voor residuen (MRL) van 10 ppm tot 0,01 ppm, de detectielimiet.

Vanwege de persistentie van de molecule en het brede gebruik ervan tijdens opslagperiodes in de afgelopen decennia heeft de Europese aardappelsector echter een verzoek ingediend om - tijdelijk - de maximumwaarde voor residuen in knollen te verhogen. Dit verzoek, dat gericht is op het verkrijgen van een t-MRL tussen 0,3 en 0,5 ppm, zou een worst-case scenario voor de sector als gevolg van historische contaminatie voorkomen.

In afwachting van de bestudering van de kwestie en de beslissing van de Europese Commissie, onderhoudt Mydibel een transparante pro-actieve communicatie met zijn landbouwpartners en bereidt ze hen voor op het beheer van de geleidelijke stopzetting van Chlorpropham.

Om de uitdaging voor de nieuwe opslagperiode aan te gaan, moedigt Mydibel zijn landbouwpartners aan om bepaalde belangrijke punten in elk nieuw contract te respecteren:

  • Verbod op de behandeling van aardappelen met CIPC vanaf de oogst van 2020 en verplichting om aan de bestaande wetgeving te voldoen
  • Grondige reiniging van magazijnen en apparatuur die in contact zijn geweest met CIPC
  • Verplichting tot het verstrekken van informatie over de saneringsinspanningen

Daarnaast zal Mydibel ook aan deze nieuwe eisen voldoen door regelmatig een grondige reiniging van de eigen gebouwen en apparatuur uit te voeren. Het bedrijf werkt samen met Belgapom en de overheid aan de ontwikkeling van een representatief bemonsteringssysteem.

In overeenstemming met haar waarden samenwerking, transparantie en duurzaamheid, volgt Mydibel de situatie op de voet en communiceert zij in real time met haar partners over de situatie. Bovendien is Marc Van Herreweghe, CEO van Mydibel en voorzitter van Belgapom, betrokken bij de vele debatten rond het CIPC-probleem. Hij staat in direct contact met EUPPA en Europatat, die in gesprek zijn met de Europese Commissie.

Mydibel wil zijn landbouwpartners voorbereiden op de komende stockageperiodes van de aardappel.