icon-blog Farming 22 okt '17

Aardappelrassen op hun best

Naar goede gewoonte heeft Mydibel dit jaar een testperceel aangelegd voor rassenonderzoek. Door verschillende rassen te telen onder dezelfde bodem- en klimaatomstandigheden – met respect voor specifiek teeltadvies inzake plantafstand, plantdiepte, bemesting enz. – vergarenwe praktijkkennis en kunnen we nieuwe, veelbelovende rassen vergelijken met vaste waarden als Bintje, Fontane en Challenger. Dat levert een schat aan kennis op voor telers en klanten van Mydibel.

 

De aardappel is geen ras apart maar een verzamelnaam voor tal van rassen en vari.teiten. Mydibel staat open voor verandering en evolueerde de voorbije 15 jaar van een aardappelpakket met Bintje in de hoofdrol naar een pakket met een gezond evenwicht van Bintje, Fontane, Challenger en enkele opkomende rassen voor specifieke doeleinden. Niet dat Bintje ooit van het toneel zal verdwijnen – daarvoor beschikt het ras over te unieke culinaire kwaliteiten – maar nieuwe rassen bewijzen meer en meer wat ze waard zijn.

 

TELEN EN TESTEN

Tijdens de zoektocht naar nieuwe rassen houden de specialisten van Mydibel rekening met diverse factoren. Teelttechnische eigenschappen en opbrengst per hectare spelen een rol, maar ook de eigenschappen die essentieel zijn om de aardappel te verwerken tot een smaakvolle, kwalitatieve friet of aardappelspecialiteit, zijn van belang. En al maakt een ras een goede friet, zonder meerwaarde voor de landbouwer redt die het niet.

Het telen en testen van rassen is geen sinecure. Het testveld wordt het hele groeiseizoen intensief opgevolgd. Opkomst, groei van loof en knol, droogteresistentie en vele andere factoren worden gemeten en geanalyseerd. Zijn de rassen voldoende afgerijpt, dan wordt bij het rooien de finale opbrengst en de rooikwaliteit gemeten  (kaliber, lengte, droge stof, suikergehalte enz.). Net na het rooien evalueren onze specialisten in het smaaklabo de culinaire eigenschappen van elk individueel ras. Dat evaluatiemoment wordt op vaste intervallen herhaald tijdens de bewaarproeven.

 

BEWAARKWALITEIT

Ook na het rooien gaat het opvolgen van de nieuwe rassen verder. De meeste rassen die Mydibel test, zijn bewaarrassen. Daarom wordt van elk ras een staal in bewaring genomen om de bewaareigenschappen te kunnen evalueren. De kwaliteit van de verschillende rassen wordt nauwlettend in het oog gehouden. Om het natuurlijke kiemgedrag van de rassen goed te kunnen opvolgen, maken we bij die bewaringstesten geen gebruik van kiemremmers.

Voldoet een ras meerdere groeiseizoenen aan de strenge teelt- en testcriteria, dan kan het worden opgenomen in het vaste aardappelpakket waarmee Mydibel en de telers aan de slag gaan.