icon-blog Farming 23 okt '17

Aardappelpraatje

Het aanplanten van de vroege oogst kon dit jaar op het normale tijdstip plaatsvinden. Het aanplanten van de bewaaroogst (hoofdoogst) ging omwille van het droge, vroege voorjaar twee tot drie weken vroeger dan normaal van start. Dat aanplanten gebeurde in goede omstandigheden, dankzij het typerende weer en de goede bodemstructuur.

In het voorjaar en het grootste deel van de zomer viel er te weinig neerslag, en er waren grote regionale verschillen tussen de verschillende EU 5 landen. Zo werd een van de belangrijkste regio’s voor de eerste vroege oogst het hardst getroffen door het neerslagtekort. Dat leidde tot grote groeiachterstanden met lagere opbrengsten en aardappelen van een kleiner kaliber, vooral in het westen van België. De andere belangrijke aardappelregio’s in de EU 5 konden rekenen op iets meer regen en dus ook op betere opbrengsten van de vroege oogst.

De late oogst deed het beter. Door het droge weer in het voorjaar kon het wortelgestel goed ontwikkelen. Zo kwamen de aardappelplanten het gebrek aan neerslag in het voorjaar en een groot deel van de zomer relatief ongeschonden door – een groot verschil met oogst 2016, toen de wateroverlast in de eerste 6 maanden van het jaar zorgde voor een minder sterke wortelontwikkeling. Dankzij dat sterke wortelgestel maakte de aardappelplant tijdens de droge zomer van 2017 wel een groeistilstand mee maar geen doorgedreven afrijping. Er was dus wel een achterstand op het vlak van tonnage maar geen gebrek aan groeipotentieel, zoals wel het geval in de zomer van 2016.

Tussen begin en half augustus kwam dan de langverwachte en broodnodige neerslag. Voor de halfvroege rassen was die onvoldoende om de opgelopen groeiachterstand van juli te compenseren, maar voor de bewaarrassen was de timing ideaal om een significante nagroei te realiseren en de groeiachterstand in te halen. Bepaalde bewaarrassen zullen dan ook een normale tot bovengemiddelde opbrengst opleveren.

Resultaat:

een opbrengst vergelijkbaar met het meerjarig gemiddelde én qua tonnage beter dan oogst 2016. Over de EU 5 leveren de uitgeplante aardappelen een gezonde stijging op met een goede gemiddelde opbrengst.